Zarządzamy nieruchomościami

Zarządzamy

Witamy


Spółka LTG Nieruchomości to profesjonalny zarządca nieruchomości. Oferuje zarządzanie nieruchomościami i administrację budynków. Działalność w tym zakresie prowadzimy w Poznaniu i całej Wielkopolsce od 1991 roku, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność wspólnot mieszkaniowych, obiektów komunalnych oraz osób prywatnych, a także obiektów komercyjno - biurowych, handlowych i magazynowych, posiadamy również własne pogotowie techniczne.

W działalności swojej kierujemy się przede wszystkim troską o wysoką jakość świadczonych usług oraz o minimalizowanie kosztów eksploatacyjnych na zarządzanych nieruchomościach. Administracja nieruchomościami wymaga wiedzy, doświadczenia i pełnego zaangażowania, powierz tą rolę profesjonalnemu zarządcy nieruchomości - LTG Nieruchomości Poznań.

Aktualności

Ważna informacja dotycząca wymaganych prawem przeglądów nieruchomości


Szanowni Państwo!

 

Zachęcamy do zapoznania się z pismem dotyczącym powrotu do wykonywania obowiązkowych przeglądów nieruchomości.

 

DOKUMENT DO POBRANIA

Podstawowe informacje dotyczące zachowania w czasie zagrożenia epidemiologicznego


 

źródło: gov.pl/koronawirus

Obowiązkowa deratyzacja na terenie Poznania


W dniach od 2 do 15 maja 2020 na terenie Poznania przeprowadzana będzie obowiązakowa deratyzacja. Prosimy o zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów ostrzegających o wyłożonej trutce.

 

Komunikat dotyczący wizyt w siedzibie firmy


Szanowni Panstwo!

 

W związku z panująca pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie naszych Klientów i Pracowników, prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie naszej firmy. Nasi pracownicy są dla Państwa dostępni w godzinach pracy: telefonicznie, mailowo, a także poprzez wiadomości na portalu Klienta i profilu w serwisie Facebook. Prosimy o stosowanie tych form komunikacji w najbliższych tygodniach.

 

 

Z poważaniem,

Zarząd LTG Nieruchomości Sp. z o.o.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZEBRAŃ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH


UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT!

 

Szanowni Państwo!


    Z uwagi na ostatnie wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2, zalecenia Głównego oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, jak również wsłuchując się w liczne głosy naszych Klientów informujemy, że zebrania wspólnot mieszkaniowych, których obrady zaplanowano po dniu 10 marca 2020 roku nie odbędą się.


Okoliczność odwołania obrad zebrania absolutoryjnego wspólnoty mieszkaniowej z powodu wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako okoliczności o charakterze wyjątkowym i niespodziewanym, nie została przewidziana w przepisach prawnych, dlatego dalsze decyzje i czynności wspólnoty mieszkaniowej ukierunkowane będą na konieczność zapewnienia jej właściwej gospodarki ekonomicznej oraz odpowiedniego stanu technicznego nieruchomości wspólnej.


Realizacji powyższych celów służyć będą głosowania nad uchwałami wspólnot mieszkaniowych prowadzonych w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Modernizacja energetyczna budynków - nabór wniosków


Informujemy, że w Poznaniu właśnie ruszył pilotażowy program "Słoneczne dachy".

Od 01.03.2020 r. został uruchomiony nabór wniosków do przedsięwzięcia.

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć na stronie Funduszu.

 

Usługi kamerą termowizyjną


Zapraszamy do zapoznania się z usługą badania termowizyjnego budynku, lokalu lub instalacji. Szczegóły w artykule.

 

Nadchodzą zmiany w gospodarowaniu odpadami, ZM GOAP informuje


6 września weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. ZM GOAP w ciągu 12 miesięcy  jest zobowiązany do dostosowania aktów prawa miejscowego do zapisów ustawy.

 

 

źródło grafiki: GOAP

images

tel. 601-784-902
awaria@ltg.poznan.pl