Zarządzamy nieruchomościami

Zarządzamy

30 czerwca 2022 mija termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła


Szanowni Państwo!Przypominamy, że 30 czerwca 2022 upływa termin zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych.

LTG Nieruchomości jako zarządca składa w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej deklaracje dotyczące wyłącznie wspólnych źródeł ciepła lub spalania paliw np. kotłownie gazowe, węzły cieplne.

Na właścicielu lokalu spoczywa obowiązek zgłoszenia indywidualnych źródeł ciepła lub spalania paliw w lokalu mieszkalnym/użytkowym, np. pieców gazowych, kaflowych, kominków, bojlerów elektrycznych.

Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej na stronie https://ceeb.gov.pl/ , w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Szczegółowe informacje oraz instrukcje wypełniania deklaracji znajdziecie Państwo na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

2022-06-07
Czytaj również:
images
tel. 601-784-902
awaria@ltg.poznan.pl