Zarządzamy nieruchomościami

Zarządzamy

Czad - cichy zabójca


Każdego roku w Wielkopolsce dochodzi do kilkuset przypadków podtrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem. Niestety zwykle kilka z nich kończy się śmiercią poszkodowanego. Nasilenie tych zdarzeń następuje w okresie zimowym, kiedy w różny sposób ogrzewamy nasze mieszkania. To właśnie wtedy należy być szczególnie wyczulonym na obecność tlenku węgla.

 

Tlenek węgla jest silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym gazem gazem. Jest nieco lżejszy od powietrza co powoduje łatwe jego mieszanie i rozprzestrzenianie.

Źródłami rozprzestrzeniania czadu najczęściej są domowe kominki, piece węglowe, gazowe lub olejowe, podgrzewacze wody zasilane gazem, a także kuchenki gazowe.

Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw takich jak: drewno, olej, gaz, benzyna, nafta, węgiel, które wynika z niedostatecznej ilości tlenu niezbędnego do zupełnego spalenia.

Może to wynikać ze zbyt słabego dopływu powietrza oraz braku wentylacji pomieszczeń.

 

Aby uniknąć zatrucia wymagane jest odpowiednie wentylowanie pomieszczeń, szczególnie tych, w których pracują urządzenia zasilane różnego rodzaju paliwami. Kluczowe jest również zadbanie o odpowiedni dopływ świeżego powietrza do paleniska oraz swobodny odpływ spalin. Ponadto należy regularnie sprawdzać prawidłowe działanie urządzeń, które mogą być przyczyną powstawania tlenku wegla oraz o szczelność instalacji kominowych i wentylacyjnych.

 

Objawy zatrucia tlenkiem węgla, to mdłości, osłabienie, wymioty, nasilający się ból głowy, trudności z oddychaniem, aż do utraty przytomności włącznie. Osobę zatrutą tlenkiem węgla należy możliwie szybko przenieść w miejsce z dopływem świeżego powietrza i powiadomić odpowiednie służby - pogotowie i straż pożarną. W przypoadku zaniku czynności życiowych należy podjąć akcję reanimacyjną.

 

Zapobieganie sprowadza się do regularnego wykonywania przeglądów instalacji i urządzeń, które odpowiadają za spalanie paliw przez uprawnione osoby. Nie należy zakrywać kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach, gdzie znajdują się urządzenia gazowe. Należy zapewniać dopływ powietrza z zewnątrz celem poprawnej pracy urządzeń grzewczych. Można wyposażyć mieszkanie w czujnik niebezpiecznych gazów, niekiedy takie czujniki są wydawane bezpłatnie w czasie akcji informacyjnych.

Wszelkie podjerzenia niepoprawnego działania instalacji należy zgłaszać zarządcy obiektu.

 

grafika i częściowe opracowanie tekstu na podstawie portalu strazacki.pl

 

2021-11-04
images
tel. 601-784-902
awaria@ltg.poznan.pl