Zarządzamy nieruchomościami

Zarządzamy

GOAP - zmiany w gospodarowaniu odpadami od stycznia 2018 roku


W ogłoszonym przez GOAP przetargu można odnaleźć prawdopodobne zmiany jakie czekają system gospodarowania odpadami na terenie Poznania i gmin przynależnych do Związku.

 

Istotną zmianą będzie rezygnacja z kodów kreskowych naklejanych na worki celem identyfikacji. System rodził więcej problemów niż korzyści, dlatego nastąpi rezygnacja.

 

Zmiana dotyczyć będzie również odpadów gabarytowych. Po zmianach będą odbierane z zobszarów zabudowy wielorodzinnej raz w miesiącu, co daje 8 wywozów więcej niż obecnie. Dla zabudowy jednorodzinnej częstotliwość odbioru gabarytów nie ulegnie zmianie i nadal będą to 2 odbiory w ciągu roku.

 

Zmianą, którą najbardziej odczują wszyscy mieszkańcy będzie obowiązek segregowania odpadów biodegradowalnych, co w praktyce oznacza konieczność wydzielenia w gospodarstwie domowym osobnego pojemnika na odpady np. kuchenne. Co więcej, po stronie Wspólnot i właścicieli nieruchomości będzie leżeć obowiązek zorganizowania kubła zbiorczego na tego typu odpady oraz dbanie o ich czystość.

 

GOAP nadal dostarczać będzie worki i kontenery na odpady zmieszane oraz segregowane.

 

Do 12 czerwca GOAP zbiera oferty przetargowe, po tej dacie poznamy zapewne bardziej szczegółowe informacje.

2017-05-19
Czytaj również:
images
tel. 601-784-902
awaria@ltg.poznan.pl