Zarządzamy nieruchomościami

Zarządzamy

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych dla aglomeracji poznańskiej


Materiał pochodzi ze strony Związku Międzygminnego GOAP.

 

"Umowa ZM GOAP z Remondisem Sanitech Poznań sp. z o.o. na rok 2014 przewiduje wprowadzenie także odbioru odpadów problemowych i wielkogabarytowych. Zgodnie z tymi postanowieniami Remondis opracował zasady ich odbioru. Propozycja została przyjęta przez Zarząd ZM GOAP.

 

 Z obszaru Poznania oraz gmin Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, Remondis i jego podwykonawcy będą sukcesywnie odbierać te odpady począwszy od kwietnia zgodnie z harmonogramami opracowywanymi na podstawie napływających zgłoszeń.

 

Akcja zapoczątkowana zostanie na spółdzielczych osiedlach mieszkaniowych, a później będzie ogłaszana na kolejnych obszarach.

 

Organizacja odbioru i odbywać się będzie według następujących zasad:

·         z jednomiesięcznym wyprzedzeniem Remondis ogłasza w mediach informację o odbiorze odpadów problemowych z określonego obszaru,

·         w przypadku Spółdzielni Mieszkaniowych, aby zdążyć przez świętami, wyprzedzenie będzie  3 tygodniowe,

·         zarządcy  nieruchomości z tego obszaru, którego dotyczy ogłoszenie, w ciągu 2 tygodni  zgłaszają potrzebę odbioru odpadów problemowych do tej  firmy, która odbiera z ich nieruchomości odpady komunalne,

·         zarządca nieruchomości  przekazuje zgłoszenie: pocztą elektroniczną, faxem, wypełniając formularz dostępny u kierowcy śmieciarki, listownie lub osobiście w siedzibie firmy.

 

W ramach przyjętych ustaleń raz w roku z nieruchomości zamieszkałych odbierane będą:

 

·         meble – stoły, krzesła, szafy, szafki, komody, meble kuchenne, kanapy, łózka, tapczany i regały

·         złom elektryczny i elektroniczny – sprzęt RTV, AGD i oświetleniowy (bez żarówek i świetlówek)

·         opony – do pojazdów o masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony

·         inne wyposażenie – dywany, wykładziny, wózki dziecięce i inwalidzkie, rowery.

 

 

Nie będą odbierane odpady poremontowe – drzwi, ościeżnice, stare okna, wanny, kabiny prysznicowe, ceramika łazienkowa, gruz, opakowania po materiałach budowlanych i farbach.

 

 

Harmonogram przewiduje rozpoczęcie akcji odbioru odpadów problemowych i wielkogabarytowych z terenu spółdzielni mieszkaniowych.

 

Kolejnym, obszarem objętym wywozem będzie  poznańska dzielnica Nowe Miasto. Ogłoszenia o odbiorze odpadów z obu tych obszarów ukażą się w mediach 10 marca. Właściciele nieruchomości/Zarządcy będą mieli dwa tygodnie na przekazanie zgłoszeń do Remondisu lub obsługującej ich firmy, które na ich podstawie ustalą szczegółowy harmonogram i powiadomią o nim zainteresowanych.

 

Przewidywane terminy ogłoszenia odbioru odpadów problemowych z obszaru kolejnych dzielnic i gmin:

 

·         Grunwald – kwiecień

·         Jeżyce, Swarzędz, Kleszczewo – maj

·         Stare Miasto, Kostrzyn – czerwiec

·         Wilda –czerwiec

 

Zgłoszenie z tych obszarów będzie można dokonywać dopiero po terminach podanych w  kolejno ogłaszanych komunikatach prasowych.

 

 

Sprawna realizacja przedstawionego planu odbioru odpadów problemowych i wielkogabarytowych wymaga dobrego przygotowania organizacyjnego. Szczególnie pomocne w tym będą właściwa postawa i przychylność mieszkańców, którzy przekażą komplet niezbędnych informacji w zgłoszeniu. Związek Międzygminny oraz firmy odbierające odpady zwracają się więc z apelem o przestrzeganie zasad oraz terminów podawanych w ogłoszeniach o odbiorze odpadów problemowych i wielkogabarytowych, oraz wystawianie odpadów zgodnie ze zgłoszeniem, do godziny  6.30 w dniu wywozu, po otrzymaniu informacji o terminie odbioru."

 

źródło

2014-03-26
Czytaj również:
images
tel. 601-784-902
awaria@ltg.poznan.pl