https://www.high-endrolex.com/50 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZEBRAŃ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Zarządzamy nieruchomościami

Zarządzamy

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZEBRAŃ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH


Szanowni Państwo!


    Z uwagi na ostatnie wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2, zalecenia Głównego oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, jak również wsłuchując się w liczne głosy naszych Klientów informujemy, że zebrania wspólnot mieszkaniowych, których obrady zaplanowano po dniu 10 marca 2020 roku nie odbędą się.


Okoliczność odwołania obrad zebrania absolutoryjnego wspólnoty mieszkaniowej z powodu wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako okoliczności o charakterze wyjątkowym i niespodziewanym, nie została przewidziana w przepisach prawnych, dlatego dalsze decyzje i czynności wspólnoty mieszkaniowej ukierunkowane będą na konieczność zapewnienia jej właściwej gospodarki ekonomicznej oraz odpowiedniego stanu technicznego nieruchomości wspólnej.


Realizacji powyższych celów służyć będą głosowania nad uchwałami wspólnot mieszkaniowych prowadzonych w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Czytaj również:
images
tel. 601-784-902
awaria@ltg.poznan.pl