https://www.high-endrolex.com/50 Konsultacje społeczne dotyczące systemu odbioru odpadów

Zarządzamy nieruchomościami

Zarządzamy

Konsultacje społeczne dotyczące systemu odbioru odpadów


"Nowe rozwiązania, dotyczące zasad odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku, które mogłyby zostać wprowadzone na terenie Poznania od drugiej połowy 2022 r., powinny być wypracowane wspólnie z mieszkańcami.

W związku z tym od 1 lipca ruszają konsultacje społeczne - bazą do rozmów są uchwały, które dotychczas regulowały te kwestie.

Każdy może przesłać swoje uwagi i w ten sposób przyczynić się do wprowadzania w naszym mieście zmian, które będą odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Przesłane propozycje będą szczegółowo analizowane pod kątem możliwości ich wprowadzenia - z uwzględnieniem aspektów zarówno ekonomiczno-finansowych, jak i formalno-prawnych.

Bardzo ważne będą zwłaszcza opinie dotyczące:

  • wymagań dotyczących miejsc gromadzenia odpadów;
  • utrzymania tych miejsc w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  • udostępnienia pojemników i worków w celu realizacji odbioru odpadów komunalnych;
  • gromadzenia odpadów wystawkowych w kontenerach (dotyczy właścicieli nieruchomości wielorodzinnych);
  • funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
  • częstotliwości odbioru odpadów komunalnych;
  • wymagań dotyczących sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscach publicznych;
  • zasad utrzymania czystości w przestrzeni publicznej,
  • zasad w zakresie utrzymania zwierząt domowych i prowadzenia deratyzacji,
  • zasad postępowania z nieczystościami ciekłymi.

Konsultacje społeczne potrwają od 1 do 31 lipca 2021 r. Więcej informacji: https://www.poznan.pl/mim/konsultujemy/inne,p,38117,38125.html"

 

źródło: POZnan.pl

2021-07-03
Czytaj również:
images
tel. 601-784-902
awaria@ltg.poznan.pl