https://www.high-endrolex.com/50 Można już składać deklaracje za gospodarowanie odpadami w Poznaniu

Zarządzamy nieruchomościami

Zarządzamy

Można już składać deklaracje za gospodarowanie odpadami w Poznaniu


"W związku z wystąpieniem Miasta Poznania ze struktur ZM GOAP, kompetencje w zakresie gospodarki odpadami od 1 stycznia 2022 roku powrócą do Miasta. Przejęcie przez Poznań obowiązków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wiąże się z szeregiem nowych zadań, których realizacja rozpocznie się wraz z nowym rokiem."

 

 

"Jednym z pierwszych i ważniejszych wyzwań przed jakimi stoi Miasto, jest przyjęcie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego już od 1 października 2021 roku uruchomiona została możliwość ich składania:

  • online przez portal Przyjazne Deklaracje - gdzie przy pomocy intuicyjnego kreatora można wysłać deklarację przez profil zaufany.
  • elektronicznie przez platformę ePUAP2
  • drogą pocztową na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań
  • osobiście w Punktach Obsługi Klienta, wyłącznie po uprzedniej rezerwacji na stronie lub telefonicznie przez miejską infolinię Poznań Kontakt pod nr 61 646 33 44.

 

Obowiązek złożenia deklaracji mają:

 

  • właściciele nieruchomości zamieszkanych (w tym współwłaściciele, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, osoby faktycznie władające nieruchomością oraz najemcy lub dzierżawcy lokali, jeżeli taki obowiązek wskaże im w umowie właściciel nieruchomości),
  • właściciele nieruchomości mieszanych (czyli takich, które w części stanowią nieruchomość zamieszkaną, a w części nieruchomość niezamieszkaną),
  • właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych/ domków letniskowych,
  • właściciele nieruchomości niezamieszkanych* (biur, szkół, sklepów, punktów usługowych, restauracji, szpitali itp.), którzy dotychczas objęci byli systemem odbioru odpadów przez ZM GOAP (mieli złożone do ZM GOAP deklaracje)."

 

źródło i więcej informacji: Poznan.pl

 

2021-10-06
Czytaj również:
images
tel. 601-784-902
awaria@ltg.poznan.pl