https://www.high-endrolex.com/50 Nadchodzą zmiany w gospodarowaniu odpadami, ZM GOAP informuje

Zarządzamy nieruchomościami

Zarządzamy

Nadchodzą zmiany w gospodarowaniu odpadami, ZM GOAP informuje


6 września weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. ZM GOAP w ciągu 12 miesięcy  jest zobowiązany do dostosowania aktów prawa miejscowego do zapisów ustawy.

 

 

W związku z powyższym rozpoczynamy przygotowania do konsultacji społecznych w zakresie nowelizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” oraz Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

źródło: strona GOAP

2019-11-19
Czytaj również:
images
tel. 601-784-902
awaria@ltg.poznan.pl