Zarządzamy nieruchomościami

Zarządzamy

Rozpoczęcie prac remontowych ul. Kościelna 46


Informujemy, iż rozpoczęły się prace remontowe przy
ul. Kościelnej 46 w Poznaniu.

 

 

 

 

Zakres prac obejmuje:

- remont elewacji frontowej budynku (tynki, balkony, wykonanie izolacji pionowej ściany piwnicznej, odtworzenie elementów architektonicznych),

- remont elewacji tylnej (docieplenie ścian, tynki, balkony, wykonanie izolacji pionowej ściany piwnicznej, odtworzenie elementów architektonicznych),

- remont pokrycia dachu,

- wymianę rynien, rynien spustowych,

- obróbki blacharskie,

- malowanie klatki schodowej oficyny.


 

Wszystkie prace prowadzone są w oparciu i zgodnie z uzyskaną dokumentacją techniczno - prawną, w szczególności z:

- architektonicznym projektem elewacji,

- projektem konserwatorskim,

- przedmiarem robót,

- zatwierdzonym kosztorysem ofertowym.


 

Zamieszczamy zdjęcia z placu budowy.

2011-05-19
images
tel. 601-784-902
awaria@ltg.poznan.pl