https://www.high-endrolex.com/50 Użytkowanie wieczyste przechodzi do historii

Zarządzamy nieruchomościami

Zarządzamy

Użytkowanie wieczyste przechodzi do historii


Z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpiło automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Wszyscy właściciele mieszkań i domów, stali się właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, na których dana nieruchomość jest zbudowana.

 

Okres spłaty ma wynosić 20 lat, a wysokość opłat będzie taka sama jak w przypadku użytkowania wieczystego. Jednak dla osób, które zdecydują się spłacić należność jednorazowo, przewidziane są bonifikaty sięgające 60% w pierwszym roku, dla gruntów należących do Skarbu Państwa.

 

W przypadku gruntów należących do samorządów, to właśnie samorządy określają wysokość bonifikaty.

2019-01-07
Czytaj również:
images
tel. 601-784-902
awaria@ltg.poznan.pl