Zarządzamy nieruchomościami

Zarządzamy

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami


Z informacji zawartych na stronie Związku Międzygminnego GOAP wynika, że nowe stawki obowiązywać zaczną w drugiej połowie bieżącego roku:

 

"Dla zabudowy wielolokalowej (budynki o liczbie wydzielonych lokali mieszkalnych powyżej 4) przyjęto stawkę 14 złotych miesięcznie od osoby. W budynkach jednorodzinnych i do 4 wydzielonych lokali stawka wyniesie 16 złotych. W obu przypadkach stawka dla osób gromadzących odpady w sposób nieselektywny wyniesie 30 złotych miesięcznie od osoby (dotychczas wynosiła 20 złotych). "

 

Likwidacji ulegnie również degresja, czyli obniżanie stawki wraz z większą ilością osób w gospodarstwie domowym.

 

 

Źródło i więcej informacji: strona GOAP

 

2019-02-08
images
tel. 601-784-902
awaria@ltg.poznan.pl