https://www.high-endrolex.com/50 LOKALE ODDANE W NAJEM Poznań

Zarządzamy nieruchomościami


Naszą ofertę pragniemy skierować do właścicieli, którzy z różnych powodów nie mają czasu na zajmowanie się sprawami związanymi z obsługą wynajętych lokali mieszkalnych bądź użytkowych.

Jeżeli posiadają Państwo wynajęte mieszkanie lub lokal komercyjny, ewentualnie zamierzają w przyszłości oddać je w najem, to zachęcamy do skorzystania z naszej propozycji. W ramach umowy o zarządzanie nasza firma przejmuje wszelkie obowiązki związane z posiadaniem i wynajmowaniem przez Państwa lokali mieszkalnych w Poznaniu i okolicach.

 

Profesjonalna obsługa w zakresie pośrednictwa w wynajmie nieruchomości jak i późniejsza opieka nad lokalem zapewni Państwu ciągłość najmu, a co za tym idzie regularne dochody.

 

Profesjonalnie zajmiemy się twoją nieruchomością poprzez:

 • reprezentowanie Właściciela we wszystkich sprawach dotyczących administrowanego lokalu przed Najemcą, a także instytucjami i urzędami,
 • negocjowanie i podpisywanie w imieniu i za zgodą Właściciela umów najmu,
 • przekazanie lokalu protokołem zdawczo – odbiorczym,
 • dostarczenie aktualnych informacji o wysokości opłat z tytułu najmu,
 • pobieranie i monitorowanie wpływów z czynszu,
 • windykacja należności w imieniu właściciela w przypadku zalegania z opłatami przez najemców (m. in. poprzez doręczanie wezwań do zapłaty, zlecenie dla firmy windykacyjnej czy występowanie na drogę postępowania sądowego),
 • ubezpieczenie lokalu,
 • regulowanie w imieniu Właściciela opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości (dostawa mediów, bieżące utrzymanie nieruchomości),
 • regularne wpłaty wpływów z czynszów na wskazany przez Właściciela rachunek bankowy,
 • przyjmowanie wniosków, pism, interwencji najemców,
 • całodobowe Pogotowie Techniczne (Techniczna Obsługa Nieruchomości), które usunie bezzwłocznie wszelkie awarie i usterki,
 • każdorazowe informowanie Właściciela lokalu o konieczności przeprowadzenia prac remontowych oraz ich koszcie,
 • wypowiedzenie umowy najmu w przypadkach określonych w zawartych umowach najmu.

 

Dodatkowo na życzenie naszych klientów oferujemy usługę utrzymania czystości w

lokalach czy zapewnienia niezbędnego wyposażenia jeżeli wymagają tego warunki umowy.

 

Każdą ofertę dostosujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

 

Zapraszamy do współpracy.

images
tel. 601-784-902
awaria@ltg.poznan.pl