Zarządzamy nieruchomościami

Zarządzamy

Informacja w związku z zaleganiem odpadów komunalnych


Szanowni Państwo!

 

W związku z licznymi zapytaniami oraz skargami dotyczącymi wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez LTG Nieruchomości sp. z o.o. informujemy, że od dnia 1 lipca 2013 roku podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wywóz oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi jest gmina lub powołane w tym celu związki międzygminne. Zarządca nieruchomości nie odpowiada za naruszenia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednakże każdy przypadek przedmiotowych naruszeń zgłaszany jest przez zarządcę właściwym instytucjom.

 

Jednocześnie informujemy, że w odniesieniu do nieruchomości, na których dalsze gromadzenie odpadów z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe lub zagraża zdrowiu mieszkańców, LTG Nieruchomości sp. z o.o. podjęła działania zmierzające do zlecenia wywozu zastępczego przez firmy prywatne, przy czym zgodnie z art. 6s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kosztami w/w usługi obciążona zostanie gmina.

Czytaj również:
images
tel. 601-784-902
awaria@ltg.poznan.pl